FBK TvrdošínFBK Tvrdošín

  • Team
  • Matches
  • Players
  • Photos
FBK Tvrdošín
City : Tvrdošín

Milan Burdeľ
Predseda Fbk Tvrdošín
Sídlo: Florbalový klub Tvrdošín
Medvedzie, 38-23
027 44, Tvrdošín
Slovakia
mob: 0903 629996
e-mail: burdel@orava.sk
www.fbktvrdosin.eu